تزئینات_چوبی

نمایش یک نتیجه

پرنده چوبی کوچک گردو

تومان 25000تومان 35000

🔹پرنده چوبی کوچک گردو
©کد: 4810
📐 اندازه حدودی محصول (سانتی متر):
طول: 8 / عرض: 2 / ارتفاع: 4

🔹پرنده چوبی متوسط گردو
©کد: 4811
📐 اندازه حدودی محصول (سانتی متر):
طول: 10 / عرض: 3 / ارتفاع: 4

🔹پرنده چوبی بزرگ گردو
©کد: 4812
📐 اندازه حدودی محصول (سانتی متر):
طول: 13 / عرض: 3 / ارتفاع: 4

 

🌳 چوب‌ گردو
🔸با پوشش روغن گیاهی و طبیعی

نمایش یک نتیجه

X